poniedziałek, 12 czerwiec 2017 16:27

Święto Muzyki - koncert 2017

Święto Muzyki - koncert

Koncert z okazji Święta Muzyki odbył się w dniu 09.06 2017 w Zespole Szkół nr 1 we Wrocławiu.

W tym roku szkolnym finał Święta muzyki miał szczególny charakter. Wydarzeniem artystycznym było wystawienie musicalu „Droga do kariery” w gościnnych progach sali teatralnej Zespołu Szkół nr 1 przy ul. Słubickiej.

W przedstawieniu wzięli udział uczniowie Ośrodka Szkolno –Wychowawczego nr 13 dla Niewidomych i Słabowidzących -członkowie zespołu Do czasu, zespół taneczny pod kierunkiem pani Katarzyny Chorodeńskiej oraz absolwenci, nauczyciele i wychowawcy naszego Ośrodka. Dodatkową atrakcją był zespół instrumentalny, który akompaniował solistom i zespołowi wokalnemu. Było to wielkie wyzwanie dla nas wszystkich -szczególnie dużo pracy miała ekipa techniczna pod kierunkiem pana Leszka Kopcia, który był też autorem scenariusza wystawianej sztuki.

Wszyscy mieliśmy dużą tremę ponieważ dopisała liczna widownia -nasze zaproszenie przyjęli przedstawiciele LO nr 17, LO nr 4, LO nr 5, Warsztaty terapii Zajęciowej-Ostoja oraz Ewangelickie Centrum Diakonii i Edukacji przy ul. Wejherowskiej. Zaszczycili nas też swoją obecnością dyrektor Zespołu Szkół nr 1, przedstawiciele zespołu kierowniczego naszego Ośrodka, przedstawiciele Poradni Psychologiczno -Pedagogicznej nr 9 we Wrocławiu, emeryci naszego Ośrodka, przyjaciele, rodzice oraz słuchacze Radia Wrocław.

Na szczęście występ udał się wspaniale -wszystko potoczyło się pomyślnie o czym świadczyły owacje publiczności, która przyjęła musical z aplauzem i poprosiła o bis.

Dziękujemy wszystkim, którzy pomogli nam w tym przedsięwzięciu: m.in. pani Małgosi Nowak, która czuwała nad całością jako sufler, pani Elżbiecie Gątarz, która zadbała o wizerunek naszych artystów, panu Selimowi, który wspaniale pracował przy światłach co dodało walorów i podniosło efekt całości przedstawienia, oraz za zaangażowanie artystyczne panu: Andrzejowi Karpińskiemu, Czesławowi Wszędybyłowi, Krzysztofowi Rodakowi, paniom: Kasi Włosiniak, która z ogromnym zaangażowaniem odegrała rolę energicznej pani biolog oraz Kasi Chorodeńskiej, która wcieliła się w postać czarownicy i wykazała się wielkim talentem aktorskim oraz dystansem do siebie samej. Duże uznanie należy się wspaniałym muzykom: Arturowi Mickiewiczowi, Andrzejowi Michalakowi, naszemu absolwentowi Mateuszowi Kołodziejczykowi i uczniowi Kacprowi Kowalewskiemu.

Myślę, że koncert był pozytywną promocją osób z dysfunkcją wzroku i całego naszego Ośrodka. Z taka ekipą miło jest współpracować.

Barbara Włosiniak